Qualitat Cabré Junqueras

Som una empresa dedicada a la realització de serveis funeraris, amb l’objectiu de prestar un servei de qualitat i de confiança per les famílies.

Ens comprometem a realitzar els serveis sol·licitats d’acord amb les seves necessitats, donant l’assessorament necessari; a més de millorar contínuament l’eficàcia del nostre sistema de gestió de qualitat, sempre basant-nos en el compliment dels requisits legals i/o reglamentaris.

Per tot això, volem realitzar els serveis en els terminis establerts i sense incidències, donant una atenció personalitzada i un seguiment de les necessitats i desitjos dels clients.

La qualificació i el compromís del nostre personal són dos requeriments que considerem essencials per a la correcta realització dels serveis i l’assessorament a les famílies.

A l’adreçar-nos als nostres clients, el nostre personal es guia pels següents principis ètics:

  • Mantenir una relació ètica i professional amb el client
  • Mostrar un respecte sincer cap a totes les creences i costums del client
  • Tenir en compte i respectar el dret de les persones que sol·liciten els serveis funeraris per a decidir el director funerari, escollir entre enterrament o incineració i decidir sobre tots els aspectes del funeral
  • Respectar el dret de les famílies a ser informades del cost total estimat del funeral abans de la signatura
  • Garantir confidencialitat completa en tot moment, subjecte només a imperatius legals
  • Mostrar, el personal funerari, honradesa, lleialtat i integritat en l’acompliment de les seves obligacions
  • Mantenir una estricta observança de totes les lleis, regles i reglamentació aplicables referents a la professió, tant nacionals com internacionals
  • Fer publicacions i publicitat objectiva, honesta i sensible
  • Manifestar un esforç permanent per elevar el coneixement professional funerari a un nivell més alt
  • Mostrar integritat en la relació amb col·legues, tant nacionals com internacionals

Aquesta política serveix de marc de referència per establir i revisar objectius concrets i quantificables, comunicats a l’organització i tractats de forma específica d’acord amb la documentació complementària del manual.

Per assolir aquests objectius, CABRÉ JUNQUERAS compta amb un personal altament motivat i qualificat que a través de la formació adequada i mitjançant informació documentada pugui dur a terme les tasques encomanades.

Pressupost en línia

Aquí podràs consultar els nostres preus i confeccionar el pressupost. Posem a disposició als nostres assessors per tot allò que necessitis en cada moment sempre amb total transparència.

Sol·licitar pressupost
Servei eternia

Fes-ho per tu,
fes-ho per ells.

El Servei Eternia ofereix la possibilitat de planificar el teu propi comiat.

A més quan arribi el moment, no serà una càrrega per a la família, i podran pair la pèrdua tranquils.

Saber-ne més
Vols que t'ajudem?