Compromís social

Compromís Social

 

La Direcció defineix la seva política del SGQ com a part integrant de la política general i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de tot el personal.

Com a forma d’expressar el seu compromís amb la gestió de la qualitat, el SGQ de CABRÉ JUNQUERAS, S.A. està basat en la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits i en la norma UNE-EN 15017:2020 Serveis funeraris. Requisits.

La Política del Sistema de Gestió de la Qualitat de CABRÉ JUNQUERAS, S.A. és la següent:

Som una empresa dedicada a la realització de serveis funeraris, amb l’objectiu de prestar un servei de qualitat i de confiança pel client/usuari i obtenir un benefici econòmic.

Ens comprometem a realitzar els serveis sol·licitats pels nostres clients d’acord amb les seves necessitats, donant l’assessorament necessari; a més de millorar contínuament l’eficàcia del nostre sistema de gestió de qualitat, sempre basant-nos en el compliment dels requisits legals i/o reglamentaris.

Per tot això, volem realitzar els serveis en els terminis establerts i sense incidències, donant una atenció personalitzada i un seguiment de les necessitats i desitjos dels clients. La qualificació i el compromís del nostre personal són dos requeriments que considerem essencials per a la correcta realització dels serveis i l’assessorament al client.

A l’adreçar-nos als nostres clients, el nostre personal es guia pels següents principis ètics:

  • Mantenir una relació ètica i professional amb el client
  • Mostrar un respecte sincer cap a totes les creences i costums del client
  • Tenir en compte i respectar el dret de les persones que sol·liciten els serveis funeraris per a decidir el director funerari, escollir entre enterrament o incineració i decidir sobre tots els aspectes del funeral
  • Respectar el dret de les famílies a ser informades del cost total estimat del funeral abans de la signatura
  • Garantir confidencialitat completa en tot moment, subjecte només a imperatius legals
  • Mostrar, el personal funerari, honradesa, lleialtat i integritat en l’acompliment de les seves obligacions
  • Mantenir una estricta observança de totes les lleis, regles i reglamentació aplicables referents a la professió, tant nacionals com internacionals
  • Fer publicacions i publicitat objectiva, honesta i sensible
  • Manifestar un esforç permanent per elevar el coneixement professional funerari a un nivell més alt
  • Mostrar integritat en la relació amb col·legues, tant nacionals com internacionals

Aquesta política serveix de marc de referència per establir i revisar objectius concrets i quantificables, comunicats a l’organització i tractats de forma específica d’acord amb la documentació complementària del manual.

Per assolir aquests objectius, CABRÉ JUNQUERAS, S.A. posseeix un personal altament motivat i qualificat que a través de la formació adequada i mitjançant informació documentada pugui dur a terme les tasques encomanades.

 

Ajuda al dol

Davant la pèrdua d’una persona estimada s’entra en la fase que es coneix com el procés de dol, i que consisteix a assimilar i acceptar la pèrdua.

Tothom, sense excepció, passa per aquest procés. Els condicionants que el faran més o menys llarg són: factors psicològics i socials, lligams afectius i personals, les causes de la defunció, entre d’altres. Cabré Junqueras té molt present aquesta fase i li ofereix un servei de suport extern a través d’un conveni amb la Fundació Hospital de Mataró.

Sota la premissa que no és més fort qui no necessita ajuda, sinó qui té el valor de demanar-la, la filosofia de Cabré Junqueras passa per tenir un equip qualificat que pugui atendre les seves necessitats en cadascun dels moments d’aquest procés tan complicat. Moments en què l’ajuda i el suport són imprescindibles.

Per més informació: www.fundaciohospital.org

 

Donació de còrnies

En el moment d’una defunció, amb l’autorització del familiar més directe, es pot fer la donació dels globus oculars del difunt.

Els bancs d’ulls són entitats autoritzades a proveir teixits oculars (còrnies) amb la finalitat de fer-los servir per a pacients amb patologies oculars. Cabré Junqueras, que dóna suport a aquests organismes, és conscient de la importància que tenen a la societat.

La donació de còrnies no representa cap cost per a la família del donant, i tant Cabré Junqueras com el Banc d’Ulls li garanteixen la protecció de dades.

Enllaç: www.bancdulls.org

 

Patrimoni funerari

Consulta el patrimoni funerari aquí: Patrimoni Cabré Junqueras

Pressupost en línia

Aquí podràs consultar els nostres preus i confeccionar el pressupost. Posem a disposició als nostres assessors per tot allò que necessitis en cada moment sempre amb total transparència.

Sol·licitar pressupost
Servei eternia

Fes-ho per tu,
fes-ho per ells.

El Servei Eternia ofereix la possibilitat de planificar el teu propi comiat.

A més quan arribi el moment, no serà una càrrega per a la família, i podran pair la pèrdua tranquils.

Saber-ne més
Vols que t'ajudem?