Cementerio de Granollers

Horarios:

Especial Todos los Santos 2020:

Del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2020 el horari del cementerio será de 9.15 a 17.45 h, sin necesidad de cita previa

 

  • De lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.
  • Sábados de 9:00 a 13:00h.
  • Domingos i festivos de 11:00 a 13:00h.

 

Porta d’entrada principal del cementiri on es poden apreciar la retolació en lletra gòtica i detalls ornamentals característics de les primeries del segle XX.

Puerta de entrada principal del cementerio donde se puede apreciar la rotulación en letra gótica y detalles ornamentales característicos de principios del siglo XX.

 

Vista panoràmica de la part dels panteons situada a l’oest de la rotonda principal.

Vista panorámica de la parte de los panteones ubicada al oeste de la rotonda principal.

 

Panteó Frederic Torres, al fons el Vallès i la Serralada Litoral.

Panteón Frederic Torres, al fondo el Vallès y la Cordillera Litoral.

 

El panteó Parera, restaurat el 1998, amb una obra de l’escultor Frederic Marès (1932).

El panteón Parera, restaurado en 1998, con una obra del escultor Frederic Marès (1932).

 

La rotonda central vista des de l’est.

La rotonda central vista desde el este.

 

Vista des de l’extrem nord-oest.

Vista desde el extremo noroeste.

 

Una de les noves illes de nínxols de l’ampliació nord.

Una de las nuevas islas de nichos de la ampliación norte.

 

Vista panoràmica des de l’extrem sud-oest, a la dreta, l’avinguda que porta cap a l’entrada.

Vista panorámica desde el extremo suroeste, a la derecha, la avenida que lleva hacia la entrada.

 

Vista del carrer superior est.

Vista de la calle superior este.

 

Vista vers el sud des d’una de les illes de la part est.

Vista hacia el sur desde una de las islas de la parte este.

 

El carrer que ve de la part superior del cementiri dóna la volta per encaminar-se cap a la porta d’entrada en aquest punt de la part oest.

La calle que viene de la parte superior del cementerio da la vuelta para encaminarse hacia la puerta de entrada a este punto de la parte oeste.

 

Detall de l’enjardinament del sector oest amb una esponerosa plantació de romaní en primer pla.

Detalle del ajardinamiento del sector oeste con una esponerosa plantación de romero en primer plano.

 

Plaça enjardinada amb un monument a les víctimes de la guerra situada a l’oest de la porta d’entrada.

Plaza ajardinada con un monumento a las víctimas de la guerra situada en el oeste de la puerta de entrada.

 

Cementerio de Granollers

Camí Cementiri
08402 Granollers

¿Necesitas ayuda?