Cementerio de Corró d’Avall

Angle sud-oest del recinte antic del cementiri.
Ángulo suroeste del recinto antiguo del cementerio.

 

Vista panoràmica del sector antic des de la porta d’entrada.
Vista panorámica del sector antiguo desde la puerta de entrada.

 

La porta d’entrada, orientada vers l’est.
La puerta de entrada, orientada hacia el este.

 

Perspectiva del recinte antic des de l’oest, al fons, la porta d’entrada.
Perspectiva del recinto antiguo desde el oeste, al fondo, la puerta de entrada.

 

Panteó situat sobre el mur oest de la part antiga.
Panteón situado sobre el muro oeste de la parte antigua.

 

Plaça de la secció nova del cementiri, que amplia el recinte vers el nord.
Plaza de la nueva sección del cementerio, que amplía el recinto hacia el norte.

 

La part nova del cementiri , té línies funcionals, clares i netes com podem apreciar en aquest vista des de l’angle nord-oest.
La parte nueva del cementerio tiene líneas funcionales, claras y limpias como podemos apreciar en esta vista desde el ángulo noroeste.

 

L’enjardinament de la part nova és minimalista i transmet sensació de netedat i ordre.
El ajardinamiento de la parte nueva es minimalista y transmite sensación de aseo y orden.

 

Vista de la part antiga des de l’angle nord-est.
Vista de la parte antigua desde el ángulo noreste.

 

Cementerio de Corró d’Avall

Diseminado Corro de Vall, 737
08520 Corró d'Avall

¿Necesitas ayuda?