Cementiri de Montseny

El cementiri de Montseny es troba situat al nord-oest de la població seguint la carretera BV-5301 cap al Brull.

Es tracta d’un cementiri perfectament integrat en un bosc de pins i alzines. Es fa evident la intenció dels arquitectes de crear un espai respectuós amb l’entorn on s’ha minimitzat l’impacte ambiental. Això s’ha aconseguit bàsicament de dues maneres: fent que els carrers (en aquest cas camins) segueixin les corbes d’alçada de la muntanya i integrant els nínxols en el terreny, de manera que són perfectament visibles des d’abaix però inapreciables des de la part superior del recinte.

La vegetació és autòctona i a part dels ja esmentats pins i alzines, hi apareixen roures, castanyers, xiprers i brucs entre d’altres.

 

Vista panoràmica des de la zona de l’entrada on es pot apreciar la disposició dels nínxols seguin el relleu de la muntanya.
Vista panoràmica des de la zona de l’entrada on es pot apreciar la disposició dels nínxols seguin el relleu de la muntanya.

 

Vista des de la part central sobre la porta d’entrada.
Vista des de la part central sobre la porta d’entrada.

 

Tombes a terra de l’extrem nord del recinte aterrassades amb pissarres autòctones.
Tombes a terra de l’extrem nord del recinte aterrassades amb pissarres autòctones.

 

Les illes de nínxols són d’un sol pis i s’accedeix per camins de sorra que segueixen la forma natural del pendent.
Les illes de nínxols són d’un sol pis i s’accedeix per camins de sorra que segueixen la forma natural del pendent.

 

Vista de l’extrem nord-est del cementiri amb un espai destinat per a tombes a terra.
Vista de l’extrem nord-est del cementiri amb un espai destinat per a tombes a terra.

 

El cementiri es troba a més de 530 metres d’alçada, al Parc Natural del Montseny. Aquesta és una vista de l’entorn vers el sud-oest.

El cementiri es troba a més de 530 metres d’alçada, al Parc Natural del Montseny. Aquesta és una vista de l’entorn vers el sud-oest.

 

Cementiri de Montseny


08469 Montseny

Vols que t'ajudem?