Informació sobre la nostra política de protecció de dades

Als efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, “LSSI”), Cabré Junqueras informa l’usuari que, com a responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i les tractarà d’acord a les següents condicions.

Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Cabré Junqueras SA
NIF: A-08255861
Dir. Postal: Carrer Aristòtil 37 08304 Mataró, (Barcelona)
Telèfon: +34 937.415.370
Correu electrònic: funeraria@cabrejunqueras.com

Dades personals

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar durant la navegació per la nostra pàgina web:

 • Nom, adreça i data de naixement.
 • Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Informació relativa a pagaments i devolucions.
 • Direcció IP, data i hora en què has accedit als nostres serveis, navegador d’internet que facis servir i dades sobre el sistema operatiu de l’aparell.
 • Qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria emplenar un formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’t, registrar-te o participar en qualsevol dels serveis oferts a través de la nostra pàgina web en què se sol·licitin dades de caràcter personal.

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Cabré Junqueras tractem les dades dels nostres usuaris de la pàgina web per a:

 1. Poder atendre qualsevol sol·licitud d’informació realitzada a través de la pàgina web.
 2. Enviar-li informació sobre els nostres serveis en el cas que vostè ho sol·liciti.
 3. Poder donar el condol mitjançant un formulari específic a aquest efecte.
 4. Fer la compra de flors.
 5. Atendre les candidatures i sol·licituds de treball que vostès envien mitjançant el formulari de treball específic de què es disposa.
 6. Així mateix tractem dades anònimes dels nostres visitants mitjançant cookies que ens permeten obtenir informació per millorar l’experiència de l’usuari i personalitzar el contingut de la pàgina web. Per a més informació podeu consultar la nostra política de cookies: https://cabrejunqueras.cat/politica-de-cookies/

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades de contacte per atendre sol·licituds d’informació es conservaran durant el període necessari per donar resposta a la seva petició. Les dades que remetin per donar el condol es conservaran durant el període necessari per fer arribar als familiars directes seves mostres de condol. Les dades dels clients que ofereixin flors a través de la pàgina web es conservaran durant el període obligatori establert per la llei per a dades de clients. Les dades dels currículums enviats pels candidats es conservaran un màxim d’un any.

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment explícit per al seu tractament. Tots els formularis de recollida de dades disposen d’una casella que l’usuari obligatòriament haurà de marcar previ al seu enviament acceptant la nostra política de privacitat. Així mateix estarem legitimats per tractar les seves dades per al compliment d’obligacions legals, comunicació amb autoritats i atenció de reclamacions de tercers.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran cedides a terceres entitats. Els proveïdors de serveis externs amb els quals Cabré Junqueras treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, però, no faran servir aquesta informació per a fins propis o per cessió a tercers. Les mostres de condol seran lliurades als familiars directes del difunt. En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 1. Dret d’accés: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Cabré Junqueras estem tractant dades personals que els concerneixen o no i quines dades disposem sobre tu .
 2. Dret de rectificació: Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació o canvi de les dades inexactes .
 3. Dret de supressió i a l’oblit: Pot sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 4. Dret de limitació al tractament: En determinades circumstàncies, poden demanar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es poden oposar a el tractament de les seves dades. Cabré Junqueras deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.
 7. Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.

Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud escrita mitjançant correu postal o correu electrònic a les adreces indicades a l’apartat “Responsable del tractament de les seves dades” adjuntant fotocòpia del seu DNI o bé presencialment a les nostres oficines.

Com pot fer una reclamació?

Els interessats podran dirigir les seves reclamacions a les autoritats de protecció de dades en el cas de considerar vulnerats els seus drets en la forma en què Cabré Junqueras tracta les seves dades personals.

Per la qual cosa pot dirigir-se a l’Agència de Protecció de Dades C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid Tel. +34 913.996.200

Modificacions de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot modificar per adaptar-se a nous requeriments legals o modificacions en les finalitats o dades tractades. Li recomanem que revisi la política de privacitat amb certa periodicitat.

 

Data de la darrera actualitzacio: 28 de Juliol de 2022

Vols que t'ajudem?