Sala de vetlla

El servei de sala de vetlla permet acompanyar el cos del difunt durant les hores anteriors a la seva inhumació o incineració. És un acte privat en què familiars i amics acompanyen la família en el dol.

Es realitza amb el difunt de cos present i a la mateixa sala de vetlla s’hi poden dipositar elements florals, fotografies, dedicatòries i notes de condol.