Tràmits administratius

La mort d’un familiar és un moment molt difícil al qual s’afegeixen una sèrie de tràmits administratius imprescindibles.

  • Cal donar de baixa el difunt del padró d’habitants de la ciutat on residia
  • Cal donar de baixa el difunt de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
  • S’han d’obtenir els certificats de defunció literals o certificats internacionals
  • S’ha d’obtenir el certificat d’últimes voluntats
  • S’ha d’obtenir el certificat oficial de contractes d’assegurances amb cobertura de defunció
  • S’han de tramitar les pensions de viduïtat o orfandat

Cabré Junqueras li ofereix tota aquesta documentació i li facilita tots aquests tràmits. Més enllà de la documentació, pot demanar assessorament jurídic per resoldre qualsevol qüestió o tràmit a través del servei d’advocats que li ofereix l’empresa.