Flors

Podeu oferir flors als difunts pels quals encara no han celebrat la cerimònia i que són els següents:

Data de defunció: 19/04/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 12/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 12/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 10/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 11/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 12/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 10/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 11/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 11/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 11/07/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19