Flors

Podeu oferir flors als difunts pels quals encara no han celebrat la cerimònia i que són els següents:

Cerimònia: el dia 24/08/2019 a ST. POL DE MAR

Cerimònia: el dia 24/08/2019 a GRANOLLERS

Cerimònia: el dia 24/08/2019 a ST. POL DE MAR

Cerimònia: el dia 24/08/2019 a GRANOLLERS

Cerimònia: el dia 24/08/2019 a CANET DE MAR

Cerimònia: el dia 24/08/2019 a MATARÓ