Flors

Podeu oferir flors als difunts pels quals encara no han celebrat la cerimònia i que són els següents:

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 22/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 23/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 24/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19