Flors

Podeu oferir flors als difunts pels quals encara no han celebrat la cerimònia i que són els següents:

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 26/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 26/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 26/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19

Data de defunció: 25/05/2020

Cerimònia cancel·lada per COVID 19