Flors

Podeu oferir flors als difunts pels quals encara no han celebrat la cerimònia i que són els següents: