Inhumació

Cabré Junqueras es fa càrrec del trasllat del difunt al cementiri on la família té la sepultura. Els familiars, si ho desitgen, poden ser presents a l’acte de preparació de la sepultura prèvia a la inhumació.

Actualment, els cementiris tenen diferents tipus de sepultures: nínxols, nínxols amb ossari, tombes, panteons, columbaris per a urnes cineràries i espais memorials per a les cendres dels difunts.