Política de privacitat

Informació sobre la nostra política de protecció de dades

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades l’informem a continuació sobre l’ús de les seves dades personals per part de Cabré Junqueras S.A.

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament de les seves dades

Identitat: Cabré Junqueras S.A. NIF número A-08255861
Adreça: Carrer Aristòtil 37 08304 Mataró, (Barcelona)
Telèfon: +34 937 415 370
Correu electrònic: funeraria@cabrejunqueras.com

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Cabré Junqueras tractem les dades dels nostres usuaris de la pàgina web per a:

  1. Poder atendre qualsevol sol·licitud d’informació realitzada a través de la pàgina web.
  2. Enviar-li informació sobre els nostres serveis en el cas que vostè ho sol·liciti.
  3. Poder donar el condol mitjançant un formulari específic a aquest efecte.
  4. Realitzar la compra de flors.
  5. Atendre les candidatures i sol·licituds de feina que vostès trametin mitjançant el formulari de treball específic del que es disposa.
  6. Així mateix tractem dades anònimes dels nostres visitants mitjançant cookies que ens permeten obtenir informació per millorar l’experiència de l’usuari i personalitzar el contingut de la pàgina web.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades de contacte per atendre sol·licituds d’informació es conservaran durant el període necessari per donar resposta a la seva petició.

Les dades que remetin per a donar el condol es conservaran durant el període necessari per a fer arribar als familiars directes les seves mostres de condol.

Les dades dels clients que ofereixin flors a través de la pàgina web es conservaran durant el període obligatori establert per la llei per a dades de clients.

Les dades dels currículums enviats pels candidats es conservaran un màxim d’un any.

Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment explícit per al seu tractament. Tots els formularis de recollida de dades disposen d’una casella que l’usuari obligatòriament haurà de marcar previ el seu enviament acceptant la nostra política de privacitat.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran cedides a terceres entitats.

Les mostres de condol seran entregades als familiars directes del difunt.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  1. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Cabré Junqueras estem tractant dades personals que els concerneixen o no.
  2. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  3. En determinades circumstàncies, poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  4. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podran oposar-se al tractament de les seves dades. Cabré Junqueras deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercir els seus drets?

Pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud escrita mitjançant correu postal o correu electrònic a les adreces indicades a l’apartat “Responsable del tractament de les seves dades”.

Com pot fer una reclamació?

Els interessats podran dirigir les seves reclamacions a les autoritats de protecció de dades en el cas de considerar vulnerats els seus drets en la forma en què Cabré Junqueras tracta les seves dades personals.

Per a això pot dirigir-se a l’Agència de Protecció de Dades: C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid Tel. +34 913.996.200