La incineració consisteix bàsicament en la combustió del cos fins a la seva desintegració. La demanda d’incineracions han augmentat amb el pas del temps. Avui, Cabré Junqueras té una àmplia varietat d’urnes cineràries de diversos materials i formats que s’adapten a la conveniència de cada família.