Necrològiques

Coronavirus: mesures preventives

A partir del 18 de maig tot Catalunya estarà -pel que fa als serveis funeraris- en la Fase 1 de desconfinament, en la que es flexibilitzen algunes restriccions que permeten restablir els serveis als tanatoris de Catalunya.

Entre les mesures de flexibilització, destaquen:

Es reprenen les vetlles;
L’aforament de les sales de vetlla es limita a un màxim de deu persones simultàniament i sempre que es compleixin les mesures generals de seguretat i higiene establertes.
Es reprenen les cerimònies:
Es permeten les cerimònies en oratoris i esglésies amb màxim un terç del seu aforament i sempre que es compleixin les mesures generals de seguretat i higiene establertes.
Destí final:
La participació en la comitiva en el destí final es restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més del ministre de culte.
 1. Tots els tanatoris han establert protocols de senyalització, neteja, i desinfecció de les instal·lacions
 2. Es posen a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants en tota la instal·lació.
 3. Es demana a les famílies que totes les persones assistents a la vetlla, a la cerimònia o que acompanyin al difunt al destí final, utilitzin mascaretes.
 4. S’informa a les famílies de l’obligatorietat de mantenir la distància de seguretat i de l’aforament màxim de cada dependència.
 5. En la mesura que és possible, s’evita la coincidència de sales de vetlla contínues per a impedir l'aglomeració de persones en els espais comuns.
 6. Als oratoris es facilita la distribució dels assistents, assenyalant els seients o zones utilitzables en funció de l'aforament permès a cada moment.
 7. Es limita al menor temps possible la durada de les vetlles i celebracions.
 8. Es realitzen tasques de desinfecció de les sales i oratoris després de cada ús.
 9. Durant les cerimònies, cal evitar:
  1. El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de seguretat.
  2. La distribució de qualsevol mena d'objecte, llibres o fullets.
  3. Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment es manegin.
  4. L'actuació de cors.
  5. L\’ús d'aigua beneïda.
 10. Per evitar aglomeracions, s’organitzaran les entrades i sortides dels accessos principals dels tanatoris, sales de vetlla, oratoris i Cementiris.
El personal de l’empresa que realitza el servei funerari informarà i donarà suport a les famílies en tot el que sigui necessari.

Filtrar per: els darrers

No s'han trobat resultats a la cerca. Potser alguns difunts no es poden mostrar perquè la família ha exercit el seu dret a la privacitat.