Compromís de qualitat

 

La Direcció de CABRÉ JUNQUERAS defineix la seva Política del Sistema de Gestió de la Qualitat com a part integrant de la Política general i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de tot el personal.

Com a forma d’expressar el seu compromís amb la gestió de la qualitat, el Sistema de Gestió de la Qualitat de CABRÉ JUNQUERAS està basat en la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001: 2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat – Requisits” i en la norma UNE-EN 15017:2006 “Serveis funeraris. Requisits”.

La Política del Sistema de Gestió de la Qualitat de CABRÉ JUNQUERAS és la següent:

  • Som una empresa dedicada a la realització de serveis funeraris, amb l’objectiu de prestar un servei de qualitat i de confiança pel client/usuari i obtenir un benefici econòmic.
  • Ens comprometem a realitzar els serveis sol·licitats pels nostres clients d’acord amb les seves necessitats, donant l’assessorament necessari; a més de millorar contínuament l’eficàcia del nostre sistema de gestió de qualitat, sempre basant-nos en el compliment dels requisits legals i/o reglamentaris.
  • Per a tot això, volem realitzar els serveis en els terminis establerts i sense incidències, donant una atenció personalitzada i un seguiment de les necessitats i desitjos dels clients. La qualificació i el compromís del nostre personal són dos requeriments que considerem essencials per a la correcta realització dels serveis i l’assessorament al client.
  • Aquesta política serveix de marc de referència per establir i revisar objectius concrets i quantificables, comunicats a l’organització i tractats de forma específica d’acord amb la documentació complementària del manual.
  • Per assolir aquests objectius, CABRÉ JUNQUERAS posseeix un personal altament motivat i qualificat que a través de la formació adequada i mitjançant informació documentada pugui dur a terme les tasques encomanades.