El cementiri de Vallgorguina es va inaugurar el 20 de Maig de 1888. Situat al nord-est de la població sobre un pujol que domina part de la vall, disposa actualment de 264 nínxols.

El recinte és de planta quadrada i està orientat vers el sud-est. Les illes de nínxols estan disposades de manera que divideixen el recinte en una plaça superior immediatament accessible des de l’entrada, i un espai ample on es troben tombes a terra, panteons i un espai encara sense ocupar.

Horaris

Els familiars dels difunts que disposen d’un nínxol tenen una clau per poder-hi accedir. En cas de no disposar-ne, l’Ajuntament la facilita previ lliurament de l’original del DNI en concepte de dipòsit, document que serà retornat en el moment del retorn de la clau.

Porta d'entrada del cementiri de Vallgorguina

Vista de la porta d’entrada, amb el magatzem i els xiprers que guarden l’entrada al fons.

Pati principal del cementiri amb sones enjardinades a dreta i esquerra i les illes de ninxols que divideixen el recinte en dues parts

Pati principal del cementiri amb zones enjardinades a dreta i esquerra i les illes de nínxols que divideixen el recinte en dues parts.

La porta d'entrada al recinte vista del camí que porta a la capella

La porta d’entrada al recinte vista des del camí que porta al magatzem.

Foto panoràmica vers el nord-est del recinte superior, on es troben les illes de nínxols

Foto panoràmica vers el nord-est del recinte superior, on es troben les illes de nínxols.

Cementiri de vallgorguina - Zona nord-oest del cementiri, al costat de la capella i darrera de les illes de nínxols on hi han tombes individuals i zona per futures ampliacions

Zona nord-oest del cementiri, al costat del magatzem i darrera de les illes de nínxols on hi han tombes individuals i zona per futures ampliacions.