El cementiri de Montseny es troba situat al nord-oest de la població seguint la carretera BV-5301 cap al Brull.

Es tracta d’un cementiri perfectament integrat en un bosc de pins i alzines. Es fa evident la intenció dels arquitectes de crear un espai respectuós amb l’entorn on s’ha minimitzat l’impacte ambiental. Això s’ha aconseguit bàsicament de dues maneres: fent que els carrers (en aquest cas camins) segueixin les corbes d’alçada de la muntanya i integrant els nínxols en el terreny, de manera que són perfectament visibles des d’abaix però inapreciables des de la part superior del recinte.

La vegetació és autòctona i a part dels ja esmentats pins i alzines, hi apareixen roures, castanyers, xiprers i brucs entre d’altres.

01-panorama-des-de-l-entrada

Vista panoràmica des de la zona de l’entrada on es pot apreciar la disposició dels nínxols seguin el relleu de la muntanya.

02-vista-la-porta-des-del-centre

Vista des de la part central sobre la porta d’entrada.

03-vista-segon-nivell

Tombes a terra de l’extrem nord del recinte aterrassades amb pissarres autòctones.

04-vista-cap-abaix

Les illes de nínxols són d’un sol pis i s’accedeix per camins de sorra que segueixen la forma natural del pendent.

05-vista-de-part-nor-oest-des-del-centre-web

Vista de l’extrem nord-est del cementiri amb un espai destinat per a tombes a terra.

05-vista-entorn

El cementiri es troba a més de 530 metres d’alçada, al Parc Natural del Montseny. Aquesta és una vista de l’entorn vers el sud-oest.