El cementiri nou d’Argentona es troba situat al nord del municipi, a la carretera de Mataró (C-a415c) en direcció a Òrrius i davant del polígon industrial Nord. Va ser inaugurat el 20 de novembre de 2003 amb la presència del diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Josep Mayoral.

Aquest equipament és una instal·lació recent edificada sobre un solar quadrangular amb dues edificacions: l’edifici de serveis, de línies rectes i estil funcional i una illa de 156 nínxols amb l’extrem nord-est dedicat a columbaris per cendres.

L’edifici de serveis compte amb amb sales de vetlla, una capella i altres serveis funeraris. La característica més notable d’aquest cementiri, però, és la urbanització de 2.300 metres quadrats de zones enjardinades, d’accés i d’aparcament.

El cost de l’obra va ser de 750.952,35 euros, dels quals la Diputació de Barcelona aporta 454.872,41 euros, un 60 % del cost total.

Horari:

Dissabtes de 10:00 a 13:30 i de 15:30 a 17:00 hores.
Diumenges i festius de 10:00 a 14:00 hores.

cementiri-argentona-nou_0045

Edifici de serveis vist des de la part nord-est on es pot apreciar el seu disseny contemporani d’estil funcional.

Panoràmica sobre la gran esplanada central del cementiri d'argentona destinada a pàrquing i enjardinament

Foto panorama sobre la gran esplanada central destinada a pàrquing i enjardinament.

Vista de la illa central de nínxols vista des de la l'extrem nord-oest del cementiri d'Argentona

Vista de l’illa central de nínxols vista des de l’extrem nord-oest del cementiri.

Detall de l'extrem nor-oest de la illa de nínxols

Detall de l’extrem nord-oest de l’illa de nínxols.