Avís legal

IDENTIFICACIÓ DE CABRÉ JUNQUERAS S.A.

Cabré Junqueras S.A.. és una societat espanyola amb domicili social al carrer  Aristòtil 37 08304 Mataró, Barcelona (Espanya), NIF número A08255861

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació: reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l’autorització prèvia i expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips) sense el previ i exprés consentiment de Cabré Junqueras SA llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l’empresa per la legislació vigent. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

Cabré Junqueras S.A. no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l’empresa.

L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produits per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc a possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la web . Per tant, l’accés a la nostra pàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari.

Cabré Junqueras S.A. no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència al web.

DURADA I MODIFICACIÓ

La companyia es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. Així mateix,  la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

 

FUR APLICABLE

Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús, Cabré Junqueras SA. i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Cabré Junqueras SA. i l’usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró, Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.