Preparació del cos

sala-entrada

Preparació del cos

 

Cabré Junqueras compta amb un equip altament qualificat i especialitzat en diferents tipus de tanatopràxies (pràctiques sanitàries a difunts): conservació, tanatoplàstia i embalsamament.