Cabré Junqueras, SA

L’empresa de serveis funeraris Cabré Junqueras, SA, dóna servei a unes 30 poblacions de la comarca del Maresme i a unes 25 poblacions de la comarca
del Vallès Oriental.